Voorwaarden

De vermelde leasetermijnen zijn berekend naar de huidige rentestand op de geld- en kapitaalmarkt, en zijn derhalve aan wijzigingen onderhevig. Wij garanderen u, dat wij ten tijde van het afsluiten van het contract eenzelfde calculatie grondslag zullen gebruiken. Voor de goede orde delen wij u mede dat deze offerte slechts ter indicatie dient om u een indruk te geven van het door ons te hanteren tarief. In dit kader benadrukken wij dat deze aanbieding vatbaar is voor uw wensen aangaande de definitieve constructie.